Free Wei Wei

ArtifaritiFREE WEIWEI

Free the Wesern Sahara

Artifariti 2011 awards Ai Wei Wei its Distinguished Global Citizen Prize

Tifariti, Western Sahara, Ostober 15, 2011